Impresszum Rólunk Jópofa Linkek E-mail Fórum Nemzeti Sport gyalázó Az elmélet Esemélyek

Elmélet


Az elmélet (Dzsí)
Figurák (Bari)
Valentin (Sutyi)
Hangulat (Bari)

Hangulat
Szerző: Bari


Megyeszurkeri élmények tudományos összefoglalása

2. fejezet - szurkolási élmény


Lassan közeledik ismét a futballszezon, a megyeszurkereket ismét kitereli szívük az üvegházhatás sújtotta párás kézilabda-csarnokokból a zord időjárásnak kitett focipályákra.


Az elmúlt közel két évi tapasztalatok feldolgozásának első leckéjeként nem is olyan régen kielemeztük a magyar középmezőny játékosainak motivációit. Ezúttal vegyük górcső alá a futballpályák minőségi jellemzőit, és a szurkolói hangulat valamint a pályaminőség interdependenciáit!


1. Definíciók

Érdemes vizsgálódásunkat definíciókkal kezdeni.
Mely tényezőkben mérhető a pályaminőség

 • FI1, a szűken vett, primér, futballinfrastruktúra minősége, azaz a küzdőtér futballozásra alkalmasságának indexe (egyenletes-e a talaj, van-e fű, láthatóak-e a jelek) (fontos megjegyzés: a sportriporterek oktondi módon ezt nevezik elsődlegesen pályaminőségnek, a Megyeszurker szakirodalom azonban jobbnak látná, ha meghonosodna egy általánosabb értelmezés, hiszen a pálya minőségét számos egyéb dolog is meghatározza, nemcsak a gyep homogenitása)
 • FI2, a tágabban értelmezett, szekunder sportinfrastruktúra (kapuk állapota, hálók egybefüggősége, eredményjelző, kispadok, korlát)
 • FI3, a tercier sportinfrastrukturális jellemzők (öltözők, biztonsági rácsalagút az öltözők és a pálya között)
 • S1, a sportlétesítményben a nézők részéről jelentkező igények kielégítését célzó primer faktorok (ülések, megközelíthetőség)
 • S2, a nézői igények szekunder halmaza (fedett lelátók, kitáblázott odavezető út, élelmiszerbeszerzési forrás, illemhelyek)
 • S3, a felsőkategóriás, ennél fogva nem elvárt, harmadrangú faktorok (klubszoba, szurkolói kellékek elárusító helye, (lásd még: mörcsöndájzing), őrzött parkolók)

 • Mi befolyásolja a ceteris paribus naturális nézői lelkesedést (azaz figyelmen kívül hagyva a stadion befolyásoló tényezőit)
 • Lhazai egyik csapat szurkolóinak létszáma
 • Lvendeg másik csapat szurkolóinak létszáma
 • SChazai egyik csapat tabellán elfoglalt helye
 • SCvendeg másik csapat tabellán elfoglalt helye
 • Qhist a két falu történelmi viszálykodásának önkényes jelzőszáma a Dzsí féle® parametrikus skála szerint
 • Qf/m nők és férfiak jelenléti kvóciense
 • Dhv az összecsapó felek származási helyének egymástól mért távolsága
 • Th a meccsnek helyszínt adó pályán uralkodó hőmérsékleti viszonyok eltérése a területen uralkodó általános klimatikus viszonyok melletti évi középhőmérséklettől (azaz minél szokatlanabb az időjárás, annál nagyobb az érték)
 • Qalk átlagos véralkohol szint
 • Ph a helyszínen mérhető rendőrségi aktivitásnak a társadalomban átlagosan fellelhető rendőri jelenléttől való eltérése. Azaz, sok és felesleges rendőr ugyanúgy kedvezőtlenül hat a hangulatra, mint a törvényenkívüli állapot, azaz a körzetvédelem teljes hiánya is. A Dzsí féle® ideálállapot: két morcosabb beléptetőből, és egy nyugdíjas pályamunkásból álló minimálbrigád.

 • Utólagos megjegyzés: bizonyos közelmúltbéli tapasztalatok rádöbbentettek arra az alaphibára, hogy a mérkőzésen játszó csapatok futballképességének élvezeti értékét csupán a csapatok tabellán elfoglalt helyével reprezentáljuk a képletben. Sajnos szerepeljen bármennyire elől is egy csapat, finoman szólva akkor is lehet ordenárémód béna, ami alapjaiban rongálja meg a szurkolási kedvet. Nevezzük ezt a képlet értelmezési tartományán belüli "Felsőtárkány-Kisköre exkluziv lokális irregularitás" -ának.


  2. Tézis felállítása

  A hangulati ráta végleges képletbe formálása előtt röviden foglaljuk össze empirikus tapasztalatainkat: a megyeszurkeri értelemben vett pályaminőség legmagasabb és legalacsonyabb értéke között nem lineárisan skálázható a szurkolói hangulat. A nézők részéről hozott lelkesedésnek a hely adottságaival összevetett mértéke adja ki az egy köbméterre jutó szurkolói hevületet. Ennek azonban egy elviselhetőségi felsőérték szab határt, optimumát tehát egy bizonyos értéknél találjuk. Hívjuk ezt a hangulati ráta para-agora viselkedésének, ami példával érzékeltetve azt jelenti, hogy egy Nou Camp méretű és felszereltségű stadionban egy Izsák-Akasztó meccs (lásd az ábrán az NC pozíciót) körülbelül ugyanannyira nem tud hangulatban kiteljesedni, amiképpen a VB-döntő sem lenne élvezhető a zalaszentgróti arénában (lásd a VB pontot az ábrán). Azaz, a maga nemében hasonló skálaértékeket kell felvegyen mind a pályaminőség, mind a nézői lelkesedés összetevőinek részfaktorai ahhoz, hogy maximális hangulat alakuljon ki. Egy hevenyészett kétdimenziós ábrán ez eképpen jeleníthető meg:  És most térjünk vissza a faktorok képletbefoglalásához. Hamar látható, hogy olyan képletre van szükségünk, mely kifejezi, hogy mindegyik tényező ingadozására érzékenyen reagál a végeredmény. Ugyanakkor az együtthatók, és súlyozások tekintetében nem kívánunk állást foglalni, ez egyéni ízlés kérdése. (Simán előfordulhat, hogy a csupán tercier tényezőként kezelt büfé hiánya nyomán összeomlik a hangulat, míg más esetekben ez csupán könnyen áthidalható időszakos technikai korlát. Ez tájegységenként és kulturális régiónként változik.

  3. A képlet

  Rántsuk hát le a leplet, a végleges képletről, mely legyen bármilyen egyszerű is, összetettségében mégis megbízható eszköz lehet holisztikus megközelítésben előrejelezni a mérkőzés élményértékét:


  Bari-féle® holisztikus mérkőzésélmény képlet:

  ( FI1 x FI2 x FI3 x S1 x S2 x S3 ) x (Lh x Lv x SCh x SCv x Qhist x Qf/m x 1/Dhv x 1/Th x Qalk x Ph )

  -------- Webmester: Dzsí öccse 2003 --------
  Ajánlott böngésző: Internet Explorer 6.0
  Ajánlott felbontás: 800*600px


  Támogatóink: